Klasa 7 i 8 | Matematyka | Notatki z matematyki | Sprawdziany klasa 7 i 8

Figury płaskie notatki zadania sprawdziany odpowiedzi

Notatki zawierają zagadnienia związane z figurami płaskimi, zadania wraz z odpowiedziami klasa 7 i 8 matematyka

Figury płaskie notatki wraz z zadaniami zawierają m.in. :
– pola i obwody figur płaskich
– wzory figury płaskie
– własności figur płaskich
– okręgi i koła
– cechy przystawania trójkątów
– nierówność trójkąta
– kąty trójkąta
– figury na płaszczyźnie zadania oraz odpowiedzi

Doskonała powtórka przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki oraz do sprawdzianów i testów z matematyki.
pliki – stron
pliki PDF
10

Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
oszczędzasz 28 zł
oszczędzasz 75 zł

Cena 29 zł

notatki arkusze zadania materiały
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Cena 59 zł

notatki arkusze zadania materiały
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Cena 99 zł

notatki arkusze zadania materiały
Sprawdź
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Anuluj

Figury na płaszczyźnie sprawdziany zadania odpowiedzi

Podobne