chemia sprawdziany
Chemia | Klasa 7 i 8 | Sprawdziany klasa 7 i 8 | sprawdziany z chemii

Sprawdziany z chemii klasa 7 i 8

sprawdziany z chemii klasa 7 i 8 wraz z odpowiedziami

Sprawdziany i odpowiedzi z chemii wraz z rozwiązaniami zadań.

przykładowe zagadnienia zawarte w testach:
– właściwości substancji chemicznych
– obliczenia z wykorzystaniem wzoru na gęstość
– doświadczenie umożliwiające wykrycie obecności tlenku węgla(IV) w powietrzu wydychanym z płuc
– właściwości gazów
– właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla(IV)
– oblicz masy cząsteczkowe związków chemicznych
– oblicz maksymalną liczbę elektronów na powłokach
– właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, temperatury topnienia i wrzenia, przewodnictwo cieplne i elektryczne)
– prawo stałości składu związku chemicznego
– zadania dotyczące stężenia procentowego z wykorzystaniem gęstości
– równania reakcji otrzymywania tlenków
– wzory sumaryczne wodorotlenków

Doskonała powtórka przed egzaminem ósmoklasisty z chemii oraz do sprawdzianów i testów z chemii w klasie 7/8.
1 pliki pdf – stron
75

Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
oszczędzasz 28 zł
oszczędzasz 75 zł

Cena 29 zł

notatki arkusze zadania materiały
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Cena 59 zł

notatki arkusze zadania materiały
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Cena 99 zł

notatki arkusze zadania materiały
Sprawdź
Wykup dostęp

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu.

Oświadczam że zostałem/am poinformowany i wyrażam na to zgodę że dostęp uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy.

Anuluj

Podobne